Thanh Quýt

Tập hợp các bài viết về làng Thanh Quýt

.

– Lịch sử Điện Thắng

– Đôi nét về chùa làng Thanh Quýt 

– Về làng Thanh Quýt

– Đất nghèo sinh những anh hùng

Theo dấu tàng thư

– Quan thương thư Trương Công Hy được đặt tên đường tại Đà Nẵng

– Vai trò tộc họ ở làng Thanh Quýt

Hồn thiêng của làng

– Đình làng kỳ bí: Làng khuyến học

– Thanh quýt – Làng thầy thuốc

– Câu chuyện 7 cây chim chim

– Cây chim chim làng Thanh Quýt

– Xì gà Thanh Quýt

– Làng đàn bà hút thuốc

– Người kể chuyện làng

– Cây mai hạ cuối cùng làng Thanh Quýt

– Thanh Quýt

– “Mất mùa thuốc lá chết ba ngàn người”

– Mất mùa thuốc lá chết ba ngàn người  ( Bài của Trương Điện Thắng)

– Giai thoại về nhất Nguyễn, nhì Lê …

– Người con Thanh Quýt hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma (Trường Sa)

– Đầu năm ở sân đình

– Nhà thơ Thu Bồn – Người con Thanh Quýt

– Khánh Quận Công (Nguyễn Phúc Kỳ)


Advertisements