Hoạt động của dòng tộc

– Lễ tảo mộ và cúng Tiên linh (Đông chí 2017)

– Về dự lễ giỗ tổ Tiền hiền tộc Nguyễn Hữu tại Kiệt Đặt  

– Thư ngõ về việc tu sửa nhà thờ Tộc 

– “Dòng họ học tập” của TP Đà Lạt 

– Dòng họ có 6 người nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”

– Lễ Giỗ Tiền Hiền 10/3 Năm Bính Thân

– Gia tộc Nguyễn Hữu tại Lâm Đồng gặp mặt học sinh giỏi

– Gặp mặt đồng hương Nguyễn Hữu (Thanh Quýt) tại Đà nẵng

– Phát hiện thư tịch cổ tại nhà thờ tộc Nguyễn Hữu

– Đại hội hội đồng gia tộc khóa VIII

-Tộc Nguyễn Hữu với công tác xây dựng Tộc Họ văn hóa.

– Sắc phong và gia phả của Tộc được triển lãm tại Huế

– Trao học bổng khuyến học năm 2010

Khuyến học Nguyễn Hữu tại Lâm Đồng

– Nhớ về cội nguồn

Advertisements