Trang chủ > bài viết > Bảo tàng Điện Bàn phát hiện thư tịch cổ tại nhà thờ tộc Nguyễn Hữu

Bảo tàng Điện Bàn phát hiện thư tịch cổ tại nhà thờ tộc Nguyễn Hữu

09/06/2014

Phát hiện hàng trăm thư tịch cổ tại Quảng Nam

 

Ngày 27.5, đại diện Bảo tàng Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết hàng trăm thư tịch cổ Hán – Nôm như văn bia, sắc phong, gia phả, địa bạ, khế ước… vừa được phát hiện trong đợt kiểm kê 135 di tích lịch sử văn hóa, trong đó nhiều sắc phong quý thời nhà Nguyễn còn lưu giữ cẩn thận ở các nhà thờ tộc.

Một thư tịch cổ vừa được phát hiện tại H.Điện Bàn
Một thư tịch cổ vừa được phát hiện tại H.Điện Bàn

Đây là huyện đầu tiên ở Quảng Nam khởi động chương trình kiểm kê hiện vật để xây dựng hệ thống dữ liệu di tích tại Quảng Nam. Tại làng Thanh Quýt (xã Điện Thắng Trung), đoàn khảo sát phát hiện ít nhất 3 nhà thờ tộc Nguyễn Hữu, Nguyễn Bá, Lê Tự đang lưu giữ nhiều bộ sắc phong của vua ban, có niên đại vào năm Khải Định thứ 9 (gồm: sắc Nguyễn Văn Lễ, sắc Nguyễn Bá Lợi, sắc Nguyễn Hữu Dũng).

Cùng với các văn bia ghi nhận quá trình di cư, lập ấp xây đình, các đạo sắc phong này kết hợp với gia phả, bản kê khai của làng… giúp cơ quan quản lý văn hóa xác định nguồn gốc và công lao các vị tiền hiền đối với địa phương. Sau khi phát hiện thư tịch cổ, các cơ quan chuyên môn tiếp tục dịch thuật, phân loại, lập hồ sơ di tích, hướng dẫn người dân bảo quản hiện vật quý.

Tin, ảnh: H.X.H

Advertisements