Trang chủ > bài viết > Bài nghiên cứu của Nguyễn Hữu Nam Phúc (Đời 14, phái 2) được đăng trên tập san của Đại học Đà nẵng

Bài nghiên cứu của Nguyễn Hữu Nam Phúc (Đời 14, phái 2) được đăng trên tập san của Đại học Đà nẵng

08/05/2014

Nguyễn Hữu Nam Phúc (Đời 14, phái 2), bài viết này khi đang là sinh viên năm cuối và đã được đăng trên kỷ yếu của trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà nẵng. Bài viết được sự góp ý của thầy giáo TS Nguyễn Xuân Lãng. Tự hào vì bài viết của sinh viên nhưng được đăng chung trong một tạp chí với các tên tuổi lớn của Đại học Kinh tế.

Để xem trọn vẹn vào đường link sau: http://www.slideshare.net/hoangvu1908/conference-on-management-science-2013 (Trang 10 là mục lục và trang 412 là nội dung của bài)

Trích 1 trang từ kỷ yếu

Ảnh

Trang mục lục

Ảnh 

Advertisements