Trang chủ > bài viết > Sắc phong của Tộc Nguyễn Hữu (Thanh Quýt) được triển lãm tại Thư viện Thành phố Huế

Sắc phong của Tộc Nguyễn Hữu (Thanh Quýt) được triển lãm tại Thư viện Thành phố Huế

06/12/2013

Năm 2011, Đoàn công tác của Thư viện Quốc Gia đến làm việc tại tộc Nguyễn Hữu Thanh Quýt. Đoàn đã thu thập được nhiều tài liệu quý. Sau đó Đoàn công tác đã phục chế cuốn gia phả bằng Hán Nôm của tộc (Phục chế tại Pháp) và gia phả cũng như Sắc phong của tộc đã được triển lãm tại thư viện thành phố Huế.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã trao kỷ niệm chương cho tộc

Ảnh

Sắc phong

Ảnh

Gia phả được phục chế tại Pháp

IMG_0666Sắc phong được trưng bày tại Thư viện Huế

IMG_0676 1Kỷ niệm chương được Ban tổ chức trao tặng cho tộc Nguyễn Hữu (Thanh Quýt)

Advertisements