Trang chủ > bài viết > Cụ Nguyễn Hữu Thành: Tín Hữu Người Việt Đầu Tiên đạo Tin Lành

Cụ Nguyễn Hữu Thành: Tín Hữu Người Việt Đầu Tiên đạo Tin Lành

18/01/2012

Hình ảnh của cụ Nguyễn Hữu Thành, một viên chức tòng sự  tại Sở Quan Thuế (Custom) Tourane  thuộc thế hệ thứ hai của Tộc Nguyễn Hữu đã tiếp nhận Chúa đầu tiên, em kế của Cụ Thành là cụ Mục sư Nguyễn Hữu Đinh.  Từ thế hệ thứ nhì qua đến thế hệ thứ ba và thứ tư, Tộc Nguyễn Hữu đã dâng hiến cho Thiên  Chúa hơn năm mươi mục sư, kể trong dòng họ nội và ngoại như Phan Sỹ, Lê Tự, Trương Công từ Thanh Quít, Tourane.

       Hơn một trăm năm về trước, Cụ Nguyễn Hữu Quới, Thanh Quít Đà nẵng là người theo Nho học có nhiều con trai.  Em gái của cụ Quới là bà Cụ Nguyễn Thị Khả, cô  của Cụ Nguyễn Hữu Thành, bà là người tin nhận Chúa đầu tiên vào năm 1911 tại Tourane.  Bà đã nói về Chúa cho một viên chức của triều đình Huế có tước vị Hường Lô Tự Khanh, là người cháu tức Cụ Nguyễn Hữu Thành, cụ cũng là một viên chức của Sở Quan thuế Tourane. 

       Cụ Thành  có hai trai và hai gái.  Trưởng nam là Mục sư Nguyễn Hữu Khanh -thế hệ thứ ba, tốt nghiệp Trường Kinh Thánh Đà Nẵng khóa đầu tiên năm 1927 trong số 7 sinh viên.  Mục sư  Khanh lập gia đình và phục vụ Chúa tại Nam phần và Cambodia là thân phụ của Mục sư Nguyễn Hữu Ninh, thế hệ thứ tư. 

      Em gái của cố Mục sư Nguyễn Hữu Khanh kết hôn cùng Mục sư Dương Nhữ Tiếp phục vụ Chúa tại Bắc phần.  Em trai kế của Mục sư Khanh là Mục sư Nguyễn Hữu Phiên phục vụ Chúa tại Bắc phần. Em gái út kết hôn với Mục sư Lê Khắc Lưu phục vụ  Chúa tại Bắc phần.

      Cụ Thành có người em trai kế là Cụ Mục sư Nguyễn Hữu Đinh. Cụ Muc sư Đinh  có trưởng nam là Truyền đạo Nguyễn Hữu Thính.  Các người em trai của cụ Nguyễn Hữu Thành có con gái kết hôn với mục sư, và có cháu cũng là mục sư.

Trích từ: http://www.vietnameselutheranchurch.net/node/253

Advertisements