Trang chủ > bài viết > Nguyễn Hữu Lung

Nguyễn Hữu Lung

30/11/2010

Nguyễn Hữu Lung

Sinh năm 1936, mất năm 2008

Là người hiền lành, trước năm 1975 làm xã phó hành chính xã Hòa Minh . Sau 1975 đi cải tạo và kế tiếp nghiệp của cha (Làm nghè bốc thuốc Bắc), tuy nhiên, sau này nền Tây y thịnh vượng nên ông chuyển sang gia công thuốc Bắc cho các tiệm khác.

Rất thương con cái và rất có trách nhiệm với dòng tộc.

Hiện mộ ông tại nghĩa trang gia tộc tại Hòa Sơn

Advertisements