Trang chủ > bài viết > Quy ước tộc Nguyễn Hữu (Thanh Quýt)

Quy ước tộc Nguyễn Hữu (Thanh Quýt)

29/11/2010

Quy ước tộc Nguyễn Hữu (Thanh Quýt)

– Căn cứ Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Hương ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư.

– Căn cứ Thông tư số 04/1998/TT-BVH-TT ngày 11.7.1998 của Bộ Văn hoá, Thông tin hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

– Căn cứ văn bản hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc và Hội đồng Chư tộc xã Điện Thắng.

Để thực hiện tốt Chỉ thị, Thông tư, văn bản hướng dẫn nêu trên, Gia tộc Nguyễn Hữu Thanh Quýt xây dựng quy ước dựa trên cơ sở đó, nhằm phát huy vai trò Tộc, Họ trên lĩnh vực giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, phẩm chất cho các thế hệ giữ gìn nếp sống trên cơ sở phát huy vai trò các cá nhân, gia đình, tộc họ cùng với thôn, xã… Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hoá và an ninh quốc phòng.

Quy ước Tộc là văn bản quy định những điều chung nhất mà thành viên con cháu trong Tộc đã nhất trí thông qua gồm 12 điều và cùng cam kết thực hiện.

ĐIỀU 1 : TRUYỀN THỐNG GIA TỘC

Truyền thống gia tộc là một di sản quý báu, một kho tàng vô giá, nên mỗi thành viên của gia tộc cần phải có trách nhiệm trân trọng giữ gìn và truyền lưu lại cho đời sau :

1. Với bản thân

+ Trân trọng gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia tộc, luôn hướng về cội nguồn.

+ Phải biết chăm lo vun đắp hạnh phúc gia đình.

+ Hoà thuận, thương yêu, hiếu kính, chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ khi tuổi về già.

+ Phấn đấu lao động, học tập tốt trên mọi lĩnh vực để trở thành người có ích cho xã hội.

2. Với dòng tộc

+ Bảo vệ thanh danh dòng tộc, thể hiện tinh thấn đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau vượt khó.

+ Sống bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội thấp cao, không trọng nam xem nhẹ nữ.

+ Xưng hô thứ bậc rõ ràng theo Hệ, Chi, Phái.

+ Cung kính với người trên, khoan hoà với người dưới.

+ Luôn lắng nghe sự khuyên bảo đứng đắn của dòng tộc, nếu lỗi lầm cần khắc phục sửa chữa.

+ Từ nay mọi gia đình thành viên của dòng tộc, phải thống nhất đặt họ tên mình và con cái với chữ lót là Hữu, tức Nguyễn Hữu, không được tự tiện thay thế bằng chữ lót khác. Vì như thế là chối bỏ gốc tích của mình, chối bỏ tiền đồ của dòng tộc, lỗi đạo với tiền nhân đã khuất, và rất khó truy cập tên, họ vào Tộc phả ở tương lai.

3. Với xã hội

+ Chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước, trong đó có luật hôn nhân – kế hoạch hoá gia đình, như không sinh con thứ 3, sống chung tuỷ, một vợ, một chồng, bình đẳng, hôn nhân tự nguyện và tiến bộ.

+ Thực hiện tốt quyền hạn và nghĩa vụ của công dân.

+ Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, loại  trừ văn hoá độc hại, phản động, phòng ngừa các tệ nạn xã hội và bài trừ hủ tục.

ĐIỀU 2 : THÀNH PHẦN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN LÃNH ĐẠO TỘC

Để điều hành công việc chung, Ban lãnh đạo gồm có Tộc trưởng, Hội đồng gia tộc, bên cạnh có Hội đồng tư vấn gồm các viện trưởng mẫu mực, có kinh nghiệm tham mưu hỗ trợ, góp ý kiến cho Hội đồng gia tộc.

ĐIỀU 3 : TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG GIA TỘC

– Hội đồng gia tộc là những người trực tiếp lãnh đạo vạch kế hoạch thực hiện chủ trương, thực hiện mục tiêu mà toàn Tộc đã thống nhất.

– Mục tiêu và kế hoạch phải luôn dựa vào nhau ; có mục tiêu mà không có kế hoạch dù mục tiêu vĩnh viễn không thành hiện thực.

– Ngoài ra Hội đồng gia tộc còn có trách nhiệm giữ vững tay chèo trong quan hệ giao lưu với các tộc bạn đồng hương, tạo mối đoàn kết gắn bó thuỷ chung, cương quyết loại trừ tư tưởng tộc họ lớn.

ĐIỀU 4 : THỐNG HỆ KỶ CƯƠNG

Mỗi thành viên con cháu trong tộc cần phải tìm hiểu thứ lớp, thế hệ của mình để xưng hô, đối xử cho đúng tôn ty trật tự, tôn trọng thứ lớp theo phái hệ, nhưng hết sức bình đẳng với nhau về mọi mặt, quyền lợi, nghĩa vụ trong gia tộc và ngoài xã hội. Mỗi người cần phải có một lẽ sống duy nhất : “Sống cho minh và sống cho mọi người, vì mọi người. Tuyệt đối không được hôn phối với người cùng một dòng tộc”.

ĐIỀU 5 : GIỖ CHẠP PHỤNG HIẾU

Tất cả thành viên con cháu trong tộc, không phân biệt nội, ngoại tại địa phương hay viễn phương đều cần ghi nhớ, những ngày tế lễ Xuân  – Thu – Kỵ lạp, ngày lễ, ngày Tết, tu tảo phần mộ Tổ Tiên, ngày giỗ tức ngày tế Xuân (20/02 Âm lịch), tế Thu (20/08 âm lịch) ngày tảo mộ (ngày Đông chí âm lịch hằng năm) con cháu cùng nhau tụ họp về Từ đường dâng hương tưởng niệm Tiên linh, thăm lại quê cha đất Tổ cũng là dịp hội ngộ chúc mừng nhau, thăm hỏi nhau, qua bao chuyện tâm tình buồn vui trong cuộc sống.

ĐIỀU 6 : KHUYẾN KHÍCH NHỮNG GƯƠNG TỐT HIẾU THẢO VÀ ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN NHỮNG VỤ VIỆC SAI TRÁI

1. Mỗi gia đình thành viên cần khuyên nhủ cháu con giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, luôn động viên khuyến khích những gương tốt hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, siêng năng vượt khó trong học hành, cần cù sáng tạo trong lao động, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, gia tộc coi đó là đức tính tốt đẹp được trân trọng nêu gương để mọi người học tập.

2. Cần đoàn kết đấu tranh những vụ việc sai trái, những phần tử tha hoá, sa ngã dẫm mình trong những chuyện tầm thường mà lẽ ra họ phải được nuôi dưỡng vun trồng một cách thích hợp để có thể phát triển ý thức làm điều tốt đẹp cho mọi người.

ĐIỀU 7 : PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC CỦA QUÊ HƯƠNG

Chỉ có ý tưởng, có kế hoạch mà không có mục tiêu thì kế hoạch đó hoàn toàn không có giá trị.

+ Tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia tộc, nhằm xây dựng tộc họ ngày càng phát triển toàn diện về ý tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực, sáng tạo, có ý thức tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hoá, quan hệ hài hoà trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

+ Chấp hành kỷ cương phép nước, nền tảng của gia tộc và gia phong để bảo vệ thuần phong mỹ tục.

Mối quan hệ chặt chẽ giữa gia tộc và từng gia đình thành viên là tạo được khối đoàn kết trên dưới thống nhất hỗ trợ cho nhau. Nếu thiếu điều kiện đó thì sức mạnh của gia tộc về lâu về dài khó tồn tại và không thể kịp thời ngăn chặn các con em có dấu hiệu chậm tiến, hư hỏng.

+ Hội đồng gia tộc sẽ áp dụng giải pháp cố hữu, lấy nhân luân, đạo lý làm nòng, lấy khoan dung, nhân ái để cảm hoá, lôi cuốn mọi thành viên con cháu cùng hướng về lẽ phải. Vì nền nếp, kỷ cương trong sinh hoạt tộc họ có thể chan hoạ  ít định kiến nhất, luôn luôn là nơi ấm cúng, san sẻ vui buồn trong nội tình gia tộc, và như vậy sẽ là gương sáng truyền thụ được khắp mọi nhà, mọi thành viên của Tộc. Thật vậy “Nước sông sạch là do nguồn suối trong”, đây cũng chính là phong cách để giáo dục các thành viên, con cháu hữu hiệu, lấy gương tốt, việc tốt để  lôi cuốn, lấy tình thương và lòng nhân ái để cảm hoá kẻ đã làm điều sai trái lỗi lầm.

+ Hội đồng gia tộc còn có trách nhiệm giải thông, nhắc nhở con dân trong tộc quan tâm đến việc học tập, giáo dục con cái, chứ không thể phó thác cho nhà trường và xã hội, Bởi vì gia đình – nhà trường – xã hội cùng góp phần giáo dục con cái mở mang kiến thức trưởng thành. Gia đình phải đóng vai trò chủ đạo trong việc dẫn dắt, định hướng phát triển thì rất thuận lợi như chiếc thuyền đi xuôi theo dòng. Bằng trái lại, nếu xem thường nó, thả nổi nó, hoặc phản tác dụng lại nó thì nhất định con thuyền phát triển của gia đình ấy sẽ bị chạm đá ngầm hoặc bị mắc cạn không thể vươn tới xa hơn.

Điều quan trọng trong sinh hoạt cộng đồng là Ban Lãnh đạo Hội đồng gia tộc phải tìm được nguồn thông cảm trước nhất, sau đó mới tiến đến thành khối đoàn kết trên dưới thống nhất hỗ trợ cho nhau không thể thiếu. Nếu thiếu điều kiện đó thì sức mạnh của gia tộc về lâu, về dài khó tồn tại.

Ngoài gia đình, Tộc Họ nên thương xuyên động viên khuyến khích con cháu học hành tiến bộ, tạo điều kiện cho con cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học. Quan tâm xây dựng quỹ khuyến học, quỹ học bổng để nuôi dưỡng những mầm non có tài năng. Đồng thời theo dõi để hằng năm tổ chức khen thưởng động viên.

ĐIỀU 8 : XÂY DỰNG QUỸ HIẾU NGHĨA

Để dòng tộc yên vui, gia đình hạnh phúc, bổn Tộc cần xây dựng quỹ “Hiếu nghĩa” sao cho phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của gia tộc để có thể giúp đỡ những gia đình thành viên khi gặp những hoạn nạn khó khăn, khi thiên tai dịch hoạ.

Sau khi toàn Tộc đã thống nhất chủ trương huy động tài chính, mọi thành viên nam giới đã lập gia đình riêng trong Tộc đều có nghĩa vụ đóng góp quỹ hiếu nghĩa 20.000 đồng/người/năm. Ai có hoàn cảnh dặc biệt khó khăn, có thể trình bày xin miễn giảm.

Các tiểu ban Hội đồng gia tộc của 6 thôn Thanh Quýt có  trách nhiệm phối hợp cùng quý vị Đầu Chi, Đầu Hệ lo thu khoản tiền nghĩa vụ ấy, Gia tộc lập sổ “Hiếu nghĩa” để lo việc tế tự Tổ Tiên, thăm viếng, tiễn đưa thành viên con cháu trong Tộc khi qua đời.

Số tiền thu được hằng năm, giành 40% cho việc “Hiếu”, 60% giữ lại cho Tộc lo việc “Nghĩa”, Chi phí cần tiết kiệm và được công khai nghiêm túc  vào các dịp lễ trọng trong Tộc. Thông báo bằng văn bản cho con cháu trong Tộc đang làm ăn sinh sống tại các tỉnh thành trong nước.

Thực hiện nghiêm túc điều này cũng là nhằm nhắc nhở con cháu về cội nguồn, nêu cao cốt cách gia phong trong dòng tộc, tạo mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh trong bà con họ hàng để cùng phấn đấu thực hiện tốt 5 không, 3 có.

5 không :

– Không có người mù chữ hoặc bỏ học nừa chừng

– Không có hộ đói thiếu ăn

– Không có người sinh con thứ ba trở lên.

– Không có người nợ nần, dây dưa các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

3 có :

– Tộc có nhiều người làm giàu chính đáng

– Nhiều người tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc

– Có nhiều người học giỏi, thi đỗ Đại học.

ĐIỀU 9 :

Gia Tộc cần có những hình thức giáo dục thích hợp đối với con cháu trong Tộc có sai phạm làm tổn hại đến thanh danh, thiệt hại vật chất tài sán của Tộc không tuân thủ Tộc ước và các quy định của gia tộc. Ngoài việc phê bình còn có hình thức khiển trách, cảnh cáo, kiểm điểm trược cuộc họp toàn Tộc. Nếu những sự việc Gia tộc không giải quyết được cần phải nhờ Mặt trận hoặc đề nghị chính quyền can thiệp xử lý.

ĐIỀU 10 :

Những con cháu trong tộc đã nghiêm túc thực hiện với Tộc ước, chấp hành kỷ cương phép nước. Có quan hệ đoàn kết gắn bó với mọi người trong dòng Tộc, cũng như quan hệ tốt qua tình làng nghĩa xóm thì sẽ được đề nghị cấp trên khen thưởng.

ĐIỀU 11 :

Xây dựng Quy ước là đầu tư cho văn hoá là đầu tư cho sự phát triển của xã hội và con người. Quy ước được hình thành, chính đây là nhân tố thúc đẩy con người sự hoàn thiện nhân cách, có lòng tự hào về tiền đồ Tiên Tổ, về gốc gác quê hương, về đạo đức, về lương tâm trách nhiệm, có ý thức tuân thủ pháp luật, nếp sống văn minh, luôn gương cao ngọn cờ đoàn kết toàn Tộc, sau đó là đường lối chiến lược cơ bản lâu dài, là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày lễ, ngày hội, tổ chức dọn vệ sinh, treo cờ Tổ quốc, cờ Tộc, tạo cảnh quan ngày hội lễ được tôn vinh sinh động.

ĐIỀU 12 :

Bản Quy ước này được toàn thể Gia tộc nhất trí, mọi thành viên trong tộc có trách nhiệm thực hiện. Ban lãnh đạo Hội đồng gia tộc dôn đốc nhắc nhở thực thi nghiêm túc để đạt kết quả tốt.

Lập quy ước ngày 10 tháng 4 năm 2005

HỘI ĐỒNG GIA TỘC

TỘC NGUYỄN HỮU THANH QUÝT

XÃ ĐIỆN THẮNG – ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM

Advertisements