Trang chủ > bài viết > Ngài Tiền Hiền

Ngài Tiền Hiền

19/11/2010

Ngài Tiền hiền


Vào hậu bán thế kỷ 15 -năm 1471 đặt cột mốc lớn của  lịch sử dân tộc. Vua Lê Thánh Tông thân chinh tiến  hành cuộc tiến công mở cõi, mở ra vùng đất mới rộng  lớn về phương Nam (Quảng Nam). Trong cuộc trường  chinh lịch sử đó có nhiều danh tướng lập công lớn,  trong đó có ngài Đặc tấn phụ quốc thượng tướng quân, Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Ty đô chỉ huy sứ, phó  tướng, Ngự lộc hầu Nguyễn Hữu Dũng (Dõng),  thủy tổ khảo Nguyễn Hữu tộc làng Thanh Quýt (Xã  Điện Thắng Trung-huyện Điện Bàn- tỉnh Quảng Nam  ngày nay)

Ngài Tiền hiền Nguyễn Hữu Dõng người thôn Đa Tốn, Xã Kiệt Đặc, Tổng Kiệt Đặt, Phủ Nam Sách, Huyện Chí Linh, Tỉnh Hải Dương (Nay là làng Kiệt Đặc, Xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Khi theo lệnh vua chinh phục đất phương Nam, ngài đã cùng người anh là Nguyễn Hữu Cảnh (Người đã lập ra đất Bồ Mưng và trở thành ngài tiền hiền của tộc Nguyễn Hữu của đất Bồ Mưng) đã quyết tâm trụ lại đất Quảng Nam nên hai anh em đã đưa cả hài cốt của cha mẹ vào theo, nay ở Thanh Quýt có mộ của thân phụ ngài tiền hiền là Đặc tấn kim tử bình lộc đại phu Nguyễn Hữu Dực (Dật) và ở Bồ Mưng có mộ của thân mẫu là Trương thị Ban

Giữa 2 tộc Nguyễn Hữu ở Thanh Quýt và Bồ Mưng có tục lệ đẹp là chuyển 1 cánh đồng nằm ranh giới giữa 2 làng thành ruộng giao hiếu. tức là năm trước làng Bồ Mưng cày cấy canh tác thì đến mùa thu hoạch, làng Thanh Quýt gặt hái mang về làm giỗ cha và năm sau, làng Thanh Quýt canh tác thì làng Bồ Mưng thu hoạch về làm giỗ mẹ. Cứ thế truyền từ đời này sang đời khác, đến năm 1978, vào hợp tác xã mới thôi

(Đọc thêm: Vài suy nghĩ về phẩm hàm, tước vị của ngài tiền hiền)

Advertisements