Trang chủ > bài viết > Tộc Nguyễn Hữu với công tác xây dựng Tộc Họ văn hóa.

Tộc Nguyễn Hữu với công tác xây dựng Tộc Họ văn hóa.

12/11/2010

– Tác giả: Hữu Dũng –

Trích từ http://www.dienban.gov.vn

Tộc Nguyễn Hữu làng Thanh Quýt xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn là một trong 7 tộc có công xây làng, lập ấp. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, biến cố lịch sử, nhưng người dân trong tộc luôn gắn kết bên nhau, chan hòa tình máu mủ ruột rà và cùng nhau hướng đến các việc làm tốt đời, đẹp tộc.

Phát huy truyền thống đó, đặc biệt từ khi nghị quyết TW 5(Khóa VIII) ra đời về việc “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do UBTWMTTQVN phát động đã tiếp thêm nguồn sinh lực để Hội Đồng Gia tộc Nguyễn Hữu làm nền tảng với những mục tiêu xây dựng gia đình, tộc họ văn hóa, cùng góp phần với địa phương xây dựng đời sống văn hóa, văn minh lành mạnh trong thôn xóm, cộng đồng dân cư.

Theo ông Nguyễn Hữu Lô, Chủ tịch Hội đồng Gia Tộc, tháng 4/2005 Hội đồng Gia tộc tộc Nguyễn Hữu tổ chức lễ phát động xây dựng Tộc văn hóa với bản Quy ước gồm 12 điều. Trong đó có 4 tiêu chuẩn trọng tâm, đó là mọi thành viên trong gia tộc phải chấp hành tốt pháp luật Nhà nuớc, động viên con cháu xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy nề nếp gia phong tốt đẹp của tộc họ và cùng giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đồng thời mở rộng quan hệ và đoàn kết với mọi người trên tinh thần tương thân, tương ái và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhận thức vận đề nầy, nhiều năm qua người dân Tộc Nguyễn Hữu hưởng ứng tích cực trong các phong trào của địa phương, như đóng góp tiền của cùng với địa phương xây dựng các công trình phục vụ dân sinh như làm đường bê tông giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, xây nhà sinh hoạt văn hóa thôn, cổng chào, bảo vệ tốt vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp.

Ngoài ra, vào những ngày Tế lễ Xuân- Thu kỵ lạp như ngày 20/2 tế xuân, 20/8 tế Thu, ngày tảo mộ Đông chí âm lịch hàng năm, cháu con tề tựu, các bậc cao niên bảo ban, khuyên dạy con cháu xa lánh những thói hư tật xấu, các tệ nạn xã hội, ra sức trau dồi phẩm hạnh. Dịp này, Hội đồng Gia tộc nhắc nhở mọi thành viên nâng cao nhận thức và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà, việc tang gia hiếu hỷ tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, đẩy lùi mê tín dị đoan. Theo Tộc Nguyễn Hữu, đây là nhân tố để mỗi thành viên hoàn thiện về nhân cách, lối sống văn hóa, văn minh, qua đó làm thước đo thể hiện về lòng tự hào về tiền đồ Tiên Tổ, về gốc gác quê hương.

Ngoài ra, Hội đồng gia tộc còn tập trung chăm lo cho thế hệ trẻ. Năm 1998, Chi hội Khuyến học Khuyến tài tộc Nguyễn Hữu được thành lập. Đây niềm tin chỗ dựa đối với các học sinh con nhà nghèo, đồng thời làm đòn bẫy trong phong trào thi đua học tập trong học sinh nội tộc. Từ nguồn quỹ chỉ có 1 triệu đồng, đến nay nguồn quỹ khuyến học của tộc lên đến trên 120 triệu đồng. Điều đáng biểu dương về việc đóng góp xây dựng nguồn quỹ không chỉ nam tộc đóng góp và cả nữ tộc tham gia để cùng chung tay góp sức chăm lo vun đắp giúp đỡ học sinh nội tộc. Kết thúc học 2009-2010, Chi hội Khuyến học Tộc Nguyễn Hữu tuyên dương, khen thưởng 220 học sinh từ bậc học Mầm non đến bậc THPT đạt thành tích cao trong học tập. Dịp này, Hội Gia tộc hỗ trợ kinh phí giúp 28 cháu học sinh con nhà nghèo và 10 cháu đỗ vào các trường Đại học đế có điều kiện bước vào năm học mới. Tổng kinh phí phát thưởng trên 30 triệu đồng. Từ đó sự học trong tộc có sức lan tỏa rộng lớn và cỗ vũ phong trào thi đua học tập sôi nổi trong con cháu nội tộc. Theo đó chất lượng học tập năm sau cao hơn năm trước. Hạnh kiểm không có một em nào vi phạm nội quy nhà trường và sa vào cạm bẫy ma túy, tệ nạn xã hội. Ngoài việc xây dựng nguồn quỹ khuyến học, Tộc lập sổ Hiếu nghĩa để chăm lo thành viên trong tộc khi gặp rủi ro, ốm đau, qua đời. Mới đây, Tộc Nguyễn Hữu vận động con cháu trong tộc xây 3 nhà tình thương với tổng số tiền trên 60 triệu đồng giúp cho gia đình ông Nguyễn Hữu Di, thôn Thanh Quýt 3, ông Nguyễn Hữu Sơn và Nguyễn Hữu Ớt, thôn Thanh Quýt 1 thuộc diện họ nghèo khó khăn về nhà ở. Phát xuất từ đó mà con cháu Tộc Nguyễn Hữu dù ở bất cư nơi đâu luôn canh cánh nhớ về nguồn cội quê hương, dòng tộc, đặc biệt không làm tổn hại thanh danh dòng tộc.

Ghị nhân những việc làm cao đẹp đó, Tộc Nguyễn Hữu, làng Thanh Quýt được tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen. Hội Khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương. Ngày 3/11 vừa rồi, xã Điện Thắng Trung tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” tộc Nguyễn Hữu đại diện 28 tộc họ trên địa bàn xã báo cáo tham luận về công tác xây dựng Tộc họ văn hóa.

Advertisements