Trang chủ > bài viết > Trao đổi với freewebs.com/nguyenhuutoc

Trao đổi với freewebs.com/nguyenhuutoc

12/11/2010

Khi lập trang web này, tôi tra tìm trên internet để tìm hiểu thông tin về tộc Nguyễn Hữu (Thanh Quýt ) và tình cờ tôi vào trang  http://www.freewebs.com/nguyenhuutoc/tocnguyenhuugt.htm .

Ban đầu, tôi vô cùng thích thú vì đã có người tâm huyết với dòng tộc và đã tạo ra trang web rất đẹp này. Tuy nhiên khi đọc các bài viết, nhận thấy các cứ liệu không chính xác, do vậy xin có một số ý kiến sau:

– Tại trang http://freewebs.com/nguyenhuutoc/tocnguyenhuu.htm viết rằng “Nguyễn Hữu Dũng sinh năm 1653 tại tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Con thứ Tư (con vợ kế) của danh tướng Nguyễn Hữu Dật. Năm 1678, Nguyễn Hữu Dũng là tướng của nhà Hậu Lê, đã được vua Lê Thánh Tôn sắc phong : “Đặc Tấn phụ quốc Thượng tướng quân Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ Tư đô chỉ huy sứ cai phủ Phó tướng Ngự lộc hầu”. Sau khi được phong tước Nguyễn Hữu Dũng được triều đình điều về Quảng Nam trấn thủ. Ngài chính là em cùng cha khác mẹ của Nguyễn Hữu Hào và Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh người đã khai sinh ra tỉnh Sài Gòn – Gia Định.
Trong thời gian trấn thủ Quảng Nam Ngài (Nguyễn Hữu Dũng) sinh được ba người con trai là: Nguyễn Hữu …., Nguyễn Hữu ……và Nguyễn Hữu.. …Ba người này chia thành ba (3) nhánh của nguyễn Hữu tại Làng Thanh Quít hiện nay.”

Có mấy điều không đúng:

– Nguyễn Hữu Dũng sinh năm 1653 mà lại nhà danh tướng nhà Hậu Lê và được vua Lê Thánh Tông phong tước.  Lê Thánh Tông là vị Hoàng đế thứ năm của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1460 đến 1497. Vậy thì làm sao vua phong tước cho người sinh sau mình đến 200 năm

–  Theo gia phả còn để lại của tộc Nguyễn Hữu (Thanh Quýt) thì ngài tiền hiền Nguyễn Hữu Dõng ở thôn Đa Tốn, làng Kiệt Đặt, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương không phải ở Quảng Bình.

– Về Nguyễn Hữu Dật, cha Nguyễn Hữu Dõng,  http://freewebs.com/nguyenhuutoc/tocnguyenhuu.htm đã viết “Nguyễn Hữu Dật (1603–1681) là đại công thần của chúa Nguyễn tại Đàng Trong” . Một khi ngài Nguyễn Hữu Dõng sinh ra thời Hậu Lê (thời Lê sơ 1428-1527) thì làm sao cha lại sinh vào thế kỷ 17 được.

…….

Ở đây, hình như tác giả đã lấy dữ liệu về một Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Hữu Dật của thời Lê trung hưng (1533-1789) rồi gán vào Nguyễn Hữu Dũng của thời Lê sơ (1428-1527) nên không đúng.

Rất trân trọng trang Web http://freewebs.com/nguyenhuutoc/tocnguyenhuu.htm nhưng đề nghị tác giả chỉnh sửa lại cho đúng

Advertisements