Trang chủ

Tộc Nguyễn Hữu (Thanh Quýt)

       Để xây dựng trang web chính thức cho tộc Nguyễn Hữu (Thanh Quýt, Điện Bàn, Quảng Nam), chúng tôi lập ra trang Web này để thử nghiệm, mong được sự góp ý.
      Mọi góp ý xin email theo địa chỉ: hannguyenhuu@gmail.com hoặc gọi điện thoại số: 0913. 432. 642

                                                    Nôm na gọi có mấy lời
                                                    Nhắn ai Nguyễn Hữu ngàn đời đừng quên
                                                    Rằng “Mộc hữu bản, Thủy hữu nguyên”
                                                    Người mà bỏ gốc sao nên thân người
 

          > CÂY PHẢ HỆ (Mới cập nhật)

          > CỘI NGUỒN

          > VỀ NHỮNG NGƯỜI CON CỦA TỘC NGUYỄN HỮU

          > HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG TỘC

          > VỀ NGÀI TIỀN HIỀN NGUYỄN HỮU DÕNG

          > QUY ƯỚC TỘC NGUYỄN HỮU

        (Bài mới:  

Về dự lễ giỗ tổ Tiền hiền tộc Nguyễn Hữu tại Kiệt Đặt 

Nguyễn Hữu Minh: Niềm tự hào 

Thư ngõ về việc tu sửa nhà thờ Tộc  

Advertisements